فروش الواتور در قزوینالواتور

پ, 11/23/1393 - 12:12 -- info


الواتور

یکی دیگر از محصولات شرکت البرز صنعت تولید الواتور با کاربری های مختلف در تیپهای مختلف است.با توجه به معنای لغوی آن (بالابر) که کاراین دستگاه نیز دقیقا بالا بردن مواد است.

شرکت البرز صنعت تولید کننده انواع الواتور(بالابر) متناسب با نیازهای صنعتی مختلف از الواتورهای سبک کشاورزی و غذایی تا الواتورهای نیمه سنگین صنایع معدنی است. این الواتورها در دو نوع زنجیری و تسمه ای هستند و با توجه به میزان ظرفیت، ارتفاع انتقال و مواد انتقالی دسته بندی شده اند.

[url=https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&ie=utf-8&oe=utf-8]الواتور[/url]

[url=https://www.google.com/search?q=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&ie=utf-8&oe=utf-8]طراحی و ساخت الواتور[/url]

[url=https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1&ie=utf-8&oe=utf-8]بالابر[/url]

Subscribe to RSS - فروش الواتور در قزوین